Kontakt

– Predsednik društva: Mitja Tancik – Tel: 040 476 576 – email: mitjatancik@energijateam.com

– Kolesarska šola: Gregor Dimic – Tel: 051 392 801email: gregor.xc@gmail.com